BREDIK Automagazine - Zajímavosti

REKLAMA  Bredik Metro: Pražské a světová metra, historie městské dopravy...

AKTIVNÍ OPĚRKY HLAVY

Stává se to často: automobil před vámi náhle zastaví a vy musíte prudce brzdit. Řidič vozidla za vámi zareaguje o něco později a narazí do vás. To má za následek, kromě rozbité zadní partie vašeho vozu, prudké zvrácení vaší hlavy dozadu a následně dopředu. Krční svalstvo není schopno náraz absorbovat, dojde k natažení páteře a kostí, svalstvo, cévy a nervy mohou být poškozeny: odborný název je hypertenze krku. K ní může dojít už při rychlostech o málo vyšších než 10 km/h. Jde o jeden z nejobvyklejších úrazů při dopravní nehodě. Známy jsou dokonce tři druhy hypertenze krku. Nejlehčí případy znamenají strnutí, bolest za krkem a citlivost. U vážnějších případů se jedná o muskuloskeletální symptomy, jako je omezený rozsah pohybu při otáčení krkem. V nejzávažnějších případech se vyskytují i neurologické problémy, například smyslové poškození. Hypertenzi lze předejít aktivními opěrkami hlavy nebo alespoň správně nastavenou „obyčejnou“ opěrkou. Při čelním nárazu do pevné překážky rychlostí 50 km/h působí na hlavu průměrné přetížení asi 20 G, to odpovídá zvýšení hmotnosti hlavy průměrně na 140 kg. Špatné seřízení opěrky může mít za následek vážné zranění páteře, přičemž mnohem nebezpečnější jsou nárazy zezadu, kdy k vážnému zranění stačí i malá rychlost.

Systém aktivních opěrek zavedl jako první u osobních automobilů Saab. Celý systém je čistě mechanický a pracuje zcela automaticky. Při nárazu do zadní části vozu jiným automobilem je horní část těla pasažéra sedícího na předním sedadle zatlačována poměrně velkou silou do opěradla. Tímto tlakem se aktivuje promyšlený pákový systém ukrytý v opěradle a spojený s opěrkou. Volný pohyb hlavy před jejím zachycením opěrkou je díky tomu mnohem kratší, což podstatně snižuje riziko poranění krční páteře.

Celý systém je zamontován do horní části opěradel předních sedadel. Jeho hmotnost je asi jeden kilogram a nijak nenarušuje umístění nebo funkčnost bočních airbagů, které jsou umístěny o něco níže v bocích opěradel. Mechanismus aktivních opěrek nesnižuje ani pohodlí a komfort jízdy.

Výhodou systému je, že může pracovat opakovaně, např. při řetězových haváriích, kdy během několika sekund do sebe postupně narazí několik automobilů a tělo pasažéra je několikrát za sebou vrženo do opěradla a ihned vpřed. V tomto případě splní systém aktivních opěrek zcela svou funkci, a pokud nedojde k poškození, nemusí se po havárii ani vyměňovat.

Aby opěrky hlavy zůstaly vždy ve své optimální pozici a mohly poskytovat účinnou ochranu krční pátěře, je nutné dbát na jejich správné nastavení, které se nesmí změnit ani v kritických okamžicích. Proto německá automobilka Opel vyvinula speciální jisticí mechanismus v podobě zajišťovacích zámků. Změna výškové nastavení opěrek je možná až po předchozím zatlačení opěrky dopředu a uvolnění zámků jistícího mechanismu, které na sebe upozorní zřetelným cvaknutím. Ve své zadní pozici, do které jsou tlačeny i hlavou cestujícího při nárazu, jsou potom opěrky spolehlivě fixovány ve stejné poloze.