BREDIK Automagazine - Zajímavosti

REKLAMA  Bredik Metro: Pražské a světová metra, historie městské dopravy...

Budoucnost pneumatiky

Dynamika vývoje moderních automobilů by nebyla možná bez současného intenzivního vývoje v oblasti částí a dílů pro motorová vozidla. Jedním z velice důležitých dílů, který bývá někdy opomíjen, jsou také pneumatiky. 

Vždyť veškeré spojení automobilu s vozovkou se u běžného osobního vozu odehrává na čtyřech plochách, kde každá z nich není větší než dopisní obálka. Dynamický vývoj, který souvisí s rozvojem jednotlivých komponent motorových vozidel, souvisí zcela samozřejmě i s rozvojem technologií. Tak je tomu právě nyní i v oblasti automobilových pneumatik, což je výsledek opakovaných pokusů některých pracovních týmů o posun v nynější sestavě pneumatiky na ráfku. Mnoho technologů pracuje v současné době na čerstvé velké události, jakou je ve vývoji pneumatik tzv. inteligentní nebo „chytrá" pneumatika, vybavená senzory a schopná přímo snímat síly působící v její stopě. Nové generace systémů tak slibují pro řízení podvozku, brzd a jízdní stability mnohem citlivější ovládání dynamiky vozidla než kdykoliv dříve. 

Ale co pneumatika samotná? I ty nejrychlejší mikroprocesory a nejchytřejší software nemohou dělat víc než jen zprostředkovatele řízení, brždění a manévrování vozidla. Mohou lépe využít vlastnosti pneumatiky, ale další si stále určuje pneumatika sama. Elektronikou nemůžete udělat pneumatiku schopnou jízdy bez huštění, snížit její valivý odpor, zvýšit nosnost, nebo změnit způsob uložení. Aby se dosáhlo pokroku i zde, je třeba se podívat na samu pneumatiku a vlastně i na její montáž na ráfku. Když to uděláte, dospějete pravděpodobně ke stejnému závěru jako většina velkých výrobců pneumatik, že totiž současný systém pneumatika/ráfek, který jsme zdědili z období začátku automobilového průmyslu, má závažné nedostatky. 

Ačkoliv pokusy některých firem byly vesměs neúspěšné, každý z nich prezentoval potřebu změnit konvenční sestavu pneumatiky na ráfku. Systém PAX koncernu Michelin, stejně jako ContiWheelSystem [CWS] koncernu Continental, si dávají do vínku přispět k hledání cesty v tomto problému. 

PAX je zdokonalený systém samonosné pneumatiky. Ačkoliv schopnost jízdy bez huštění je velmi důležitým rysem současné pneumatiky, tento není sám o sobě dostačující. Vlastním impulsem pro vývoj PAX byla snaha neomezit se jen na samonosnost, ale přispět rovněž k zlepšení i dalších jízdních vlastností. Pokrok v jedné oblasti však obvykle znamená nevítané zhoršení v jiné - např. zhoršení valivého odporu a kvality jízdy v důsledku zesílení bočnic, vzrůst hmotnosti pneumatiky apod. O budoucnosti PAX rozhodne, zda výhody převáží nad nevýhodami. Proti se dají uvést dva důvody: průmyslové investice, které jsou nutné pro zavedení nového systému pneumatika/ráfek, a vzrůst neodpružené hmoty kola způsobený vložkou potřebnou pro jízdu bez huštění. K přednostem naopak patří schopnost omezené jízdy po úniku vzduchu, vyloučení rezervního kola, ukotvení patek, které fixuje plášť po náhlém úniku vzduchu, snížení valivého odporu o 10% proti konvenčním pneumatikám, zlepšení boční tuhosti a řiditelnosti v důsledku kratších a tužších bočnic, menší vnější průměr pneumatiky a větší průměr ráfku, který umožňuje použití větších a tedy účinnějších brzd. 

Priority, a tím i výsledky hodnocení, se však liší podle typu vozidla a také podle odlišných firemních zvyklostí jednotlivých automobilek. Lidmi s nejširším rozhledem v oblasti požadavků automobilového průmyslu na pneumatiky budou však nakonec samozřejmě sami výrobci pneumatik.